Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Motto:

“Unaven lidmi a prací, rád se na čas utíkám do stínu těch velikánů, kteří mě prchajícímu před společností jsou nejmilejšími společníky. Oni jsou minulost a přece jdou s časem.”

Alois Jirásek

                     Evidence a posuzování památných stromů:

ObrazekJako památné bývají vyhlašovány stromy výjimečné svým vzrůstem, historií místa nebo krajinářským působením. Tyto stromy dle zákona 114/92 Sb. vyhlašují pověřené úřady. Kromě vlastního stromu se ochranný režim vztahuje i na ochranné pásmo ve tvaru kruhu, se středem uprostřed kmene a poloměrem rovnajícím se desetinásobku průměru kmene ve výčetní výšce (130 cm nad zemí), pokud není rozhodnutím stanoveno jinak. V tomto pásmu není povolena pro strom žádná škodlivá činnost jako stavby, terénní úpravy, odvodnění, chemizace apod.

Návrh na vyhlášení památných stromů může podat kterýkoliv občan nebo občanské sdružení. Součástí návrhu by mělo být přesné zakreslení stromů do podrobné mapy a důvod, proč mají být stromy vyhlášené za památné. Další náležitosti – majitele stromů, čísla parcel dotčených ochranným pásmem… zjistí orgán ochrany přírody v rámci správního řízení.

Registr památných stromů vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V současnosti je v České republice registrováno téměř 23 000 památných stromů.

Moravskoslezský kraj:

Rekordní stromy:

  • Nejstarší strom v kraji je tis červený přezdívaný “Tisíciletý tis” v Žilině u Nového Jičína (obvod kmene 405 cm)

  • Největší Jilm horský v ČR je v Bukovci u Jablunkova (obvod kmene 770 cm)

  • Největší Platan javorolistý v ČR roste v Bartošovicích (CHKO Poodří) (obvod kmene 775 cm)

  • Strom s největším obvodem kmene v kraji je lípa velkolistá v Janově u Krnova (obvod 890 cm)

    Obrazek

  •